is toegevoegd aan uw favorieten.

De voetstappen der leere van 'smenschen leven na den dood, in de schriften van het Oude Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "4 )

„ Da dagen van onze lcvensjaaren zyn by „ deezen zeeventig jaaren, en is het by fterke „ lieden, zo zyn het tachentig jaaren; enhun„ ne vlucht is moeite en verdriet. " Nu vervolgt hy, niet in het meervoudige, gelyk hy te vooren begonnen had, en zegt niet r zy vaaren fnellyk over, zulks men het zoude konnen trekken op de voornoemde dagen onzer jaaren; neenmaar hy vaart voort in het enkelvoudige, het geen dus imperfonaliter of zonder uitdrukking van iets of van iemand vertaalt moet worden:

Het vaart fchiclyk over, en wy vliegen weg. " En dat is even eens gefproken, als ofwy , in eene fchuit met voordeel van Aroom en wind voortzeilende, de een tot den anderen zeiden: dat gaat 'er gaauw over I wy vliegen 'er door I Nadien wy reeds gezien hebben, dat aan Mofes en aan zyn volk het Egyptifch voorftel van de overzeefche wooningen der dooden bekend was; kunnen wy daar nog twyffelen , of Mofes hier ook daarop sinfpeelt, en dat de zin geen ander dan deeze zy: eer wy 'tons voorzien, zyn wy de zee overgevaaren en uit het land der Levendigen in dat der dooden overgezeilt? Vaaren. en vliegen hebben toch groote overeenkomft: want gelyk de vogel alsdan zyne vleugels tegen den wind uitfpant, zo ook de Schipper de zeilen van zyn vaartuig ; en gelyk de vogel door de- lucht roejet, zo het vaartuig door het water; derhalven wy ook in onze taal van zeilende en rceyende fchuyten zeggen, dat ze dour