Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SWEDENBURG'S LEVEN, enz. 17

deze groote gebeurenis, en de vervulling, en de fomma van alle Heilige Schriften bevat; voor alle de uitleggers een raadzel (8)die daarin Hechts de fcheuringen der kerk en van het ryk zien ; Men kan dit prophetisch boek als een onderpand van 't hoogde goed, eri als den troost van alle geloovigen befchouwen. Die geen, wien de Heere dit ontdekt en geopenbaard heefe, werdt van hem niet minder begunltigd, dan moses, ezechiel, ELiASj johannes; eh Paülus, en deze verzekert, dat hy veele jaaren achter één de wonderen van Hemel, en Hel met lichaamlyke oogen (9)

aan-

(8) En voor alle Christen dvreepers én geestdry'vers èen klip, daar het gezond verrtand fcbipbreuk op

leedt! 1 En nogthans is dit boek niet onvérftaan-

baar , mids men den tytel , het gezond verftand , en de kennis der gefchiedenisfen van wereld én kerk tot eenen fleutel gebruikt, om deszslfs zin te ontfluiten. — Het nieuw , dat is, het geestelyk Jerufalem , in des* zelfs laatfte Hoofd/lukken befchreven , is immers die kerk, die gegrond is in de leere der Apostelen van' jesus? openb. XXI. 14. Alleen dat deze kerk hief wordt vertoond, onder heerlyke beelden , zoo als zy* na het doorftaan van alie moeilykheden, zoo uit- als inwendige , zich verwonen zal ; opdat Gods beloften waarheid blyken te zyn, en hy ééns'van alle jfpl&R érkend worde.

£9) Die dit verzekert, matigt zich in de daad meêj jfr itxai

Sluiten