is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Sir Charles Grandison verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H4 GESCHIEDENIS

kunnen zien dat eene van haar op deeze f

wijze behandeld wierd? lieve jonge juf- a

vrouwen! zich tot elke van haar wenden- ji

de, kunt gij dit gevoelloos aanfchouwen, 5

en zien , dat een arm fchepfel bedrogen, b verraaden en zoo gewelddaadig zoo laag - 1

mishandeld wordt, en zoudt gij van mijn il

geval het uwe niet maaken ? fpreekt voor : mij! pleit voor mij! indien gij vrouwen

zijt, fmeekt voor mij —gij hebt eene ziel 3

waarvoor gij verantwoorden moet, ikkan 10

fterven, maar nimmer, nimmer wil ik de ;b

zijne zijn! — De jonge meisjens ween- t

den en de moeder,zeer bewogen zijnde, l

verzacht dat zij alleen met de Dame fpree- s

ken mogt; dit toegedaan zijnde, begaven I

zij zich in een ander vertrek, zij delde n

haar de aanzienlijke rang en bezittingen van j

Sir Hargrave voor, zijne welgemaakte ge- U

daante, zijne eerlijke liefde en d3t zij j

buiten daat waren haar tegen harder be- t

handeling te bevrijden: aan de andere zij- [

de delde Mifs Byron haar haare onverwin- |

lijke afkeer en haare verachtingvan allen f

rijkdom voor; hoe, riep zij, zijt gij bui- 1; ten daat mij te redden! is dit, Mejufvrouwen! uw eigen huis niet? kunt gij

uwe