Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<ï VRYHEID, GELYKHEID

EERSTE HUSSAAR.

Uw begeerte is rechtvaardig, burgeres! — Volgens de rechten der vryheid, kunt gy van hem af, wanneer gy wilt. Volgens de rechten der gelykheid komt u de helft van den boedel toe, en volgens de rechten van broederfchap kan burger Hubertus hier geen enkel woord tegen hebben.

HUBERTUS.

Maar, ——

TWEEDE HU! S A AR.

Zwyg! ■ Vryheid; gelykheid; broederfchap,

of den dood.

EER STE HUSSAAR.

Volgens de rechten van den Militair, moeten wy

dit vonnis op Maande voet ter uitvoer brengen. ■

Tegen de Husfaaren.

Broeders! gaat door het geheele huis van den burger Hubertus , en deelt den boedel in twee gelyke deelen.

Tegen de oude Vrouw. Burgeres.' over het eene gedeelte kunt gy naar welgevallen befchikken. Deeze Husfaaren zullen u wel eens broederlyk byftaan, om u uw aandeel naar huis te helpen draagen.

Sluiten