is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, uitgesproken in de christelyke vergadering der collegianten te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Verpl. omtrent Kranke Naastbest. 435

den H. Joannes in dk Hoofdftuk zo naauwkeurig is te boek gefield , en van welke onze Tekst het eerfle gedeelte vervat is door geen der andere Evangelisten aange. tekend. Dit moet opzetlyk vermeeden zyn. Zulk eene gewigtige treffende gefchiedenis, welke zulk een allerovertuigendst bewys van Jezus Godiyke zending oplevert , kan niet by ongeluk door drie gewyde pennen vergeten zyn. Te meer daar het den drie anderen Evan ■ gelbten,zo wel als Joannes,bekend was, hoe gemeenzaam en dikmaal de Zaligmaaker aan het huis deezer Zusteren plagt te verkeeren; en de H. Lukas zelf van deeze vriendinnen des Heilands gewag maakt in zyn Evangeliesch verhaal, Kap. X. vs. 38 - 42. Wat mag hier van de reden wezen ? Waarfchynelyk deeze, denk ik. De drie Evangelisten, Mattheiis , Markus, en Lukas, fchreeven hunne verhaa* len vroeger dan Joannes, cn heel ligt toen Lazarus nog leefde, en by de Jooden bekend was. Ja, zo men eene oude overlevering be* hoort te gelooven , zoude deeze Man nog wel dertig jaaren na deeze wonderdadige verryzenis, cn dus zeker na dat de drL .Evangelisten fchreeven , ' geleefd hebben. " Indien dit zo is, was 'er reden om by 3 Mans leeven Ee a van