is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der apothekerskunst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S39 LEERBOEK der

bevat (§. 349-) 5 doorgaans donker van couleur , en trekt de vochtigheid uit de lucht fterk naar zich.

§. 402.

De onzijdige zouten (§. 390.), die een delv-loogzout (§. 369. n. 4.) tot bafis hebben zijn het Giauber-zout, Karelsbad-zout, Keuken-zout, Parel-zout, Azijnfoda, Seignet» te zout, de borax en de borax wijnfteen.

§• 4°3-

Een der tegenwoordig meest in gebruik zijnde zouten is het Glaubers wonderzou (fal mi? rabilis Glauberi, fal Glauberi. alkali minerale vitriolatum , natron vitriolatum, foda vitriolata, fal Fridericianus) 't welk uit het gemelde loogzout in het vitriool-zuur (§. 320. n. r.) beftaat. Het is of een natuurlijk zout, 't welk gedeeltelijk gegraven , gedeeltelijk in verfcheidene wateren opgelost gevonden wordt, doch altoos met veele vreemde deelen, die 'er te vooren van moeten afgefcheiden worden, vermengd is: of het wordt bij het maaken van andere zouten in verfcheidene Fabrieken verkregen. Het laatfte heeft meest plaats (*).

Het

f*) Uit de Fabriek te Gravenhorst in Brunswijk, da ammoniac-zout Fabriek te Maagdenburg en ook van andere plaatfen bekoomt men het tot eene zeer geringe prijs. Het blijft bij het maaken van het ammoniac-zout met het rejiduum over! Sommigen cryfiallizeeren het uit de Moederioot? van het keukenzout: anderen Ioogen het uit, uit den fteen , die zich onder het kooken van hetzelve beu

da