Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4iö

LEERBOEK der

men ze in eene genoegzaame hoeveelheid koud water op, filtreert deeze folutie, en ploft 'er de zwavel met een zuur, waartoe men, om den geringen prijs, het vitrioolzuur verkiest, uit neder, waarbij men den zwavelreuk nog fterker gewaar wordt. Het nedergeplofte wordt afgezoet en gedroogd.

S. 665.

Hoewel deeze manier van bereiden haare yoordeelen heeft zo is echter het voorfchrift, t welk de overleden Apothecar Meyer gegeven heeft, en waarbij hij alle omftandigheden naauwkeurig heeft overwogen, in veele opzichten te verkiezen, en beftaat in het volgende. Men lost drie pond gezuiverde potasch in zestig pond water op. In deeze oplosfing legt men drie of vier pond ongebluschte versch gebrande kalk, welke fchielijk uit malkanderen zal vallen. Men kookt het mengzel een weinig, giet het door een digten linnen lap, en laat 'er de loog in een daar onder geplaatst vat helder afloopen. Het geen op de lap overblijft kookt men nog tweemaal met water uit, en zuivert de loog gelijk de eerfte maal. Alle de dus verkregene loogen kookt men te zamen in een ijzeren ketel tot op agt pond en werpt 'er dan langzaam agter malkander twee pond zeer fijn geftampte zuivere geele zwavel bij lepels vol in, en roert het telkens fterk om. De zwavel zal zich na een weinig gekookt te hebben terftond ontbinden en het vocht bloedrood worden. Daar na laat men het nog een goed kwartier u'urs kooken,

giet

Sluiten