Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEKERSKUNST. 519

water, zo flaat het met een zeer geweldigen flag weg.

§. 667.

Ik merk daarbij nog het volgende aan: 1 Wanneer het koningswater met gemeen zout of zoutzuur (§. 3*7- B> 3 ) get?aak^I en de praecipitatie alsdan met vast loogzout gefchiedt, zo flaat de grondkaik, welke men verkrijgt, geheel niet. Wanneer zij een flag peeven zal wordt 'er volftrekt van vereischt, dat of het koningswater met ammoniac-zout moet gemaakt zijn , of dit niet zo zijnde moet het met een vlug loogzout nedergeploft worden In beide gevallen , zo wel wanneer men met vlug als met vast loogzout praecipiteert, moet men in acht neemen, dat men er niet meer toe gebruike, dan even tot het neder ploffen nodig is. Giet men 'er te veel vlug oogzout op, zo wordt de goudka k wederom opgelost, gefchiedt dit met vast loogzout, zo verliest het nedergeplofte zijne eigenlchap om een flag te geeven, welke men er even. wel weder in kan brengen, wanneer men het eenige maaien met een vlug loogzout be-

V°2h Men verkrijgt altoos ten minften een vijfde meer flaggoud, dan men goud genomen heeft C§. 264. n. 3.). . .

o Wanneer men 'er zwavel, vitrioolzuur of vast loogzout naauwkeurig mede mengt zo verliest het zijne donderende e.genfchap

(§4.3Zo wel met het wrijven als ook met het droogen van het flaggoud moet men zeer voorKk 4 ^

Sluiten