is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Kent.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van KENT.

245

Cornwall had mijn hoofd met geheel andere denk. beelden vervuld.

Dus door de hevïgde twijfelingen geflingerd, durfde ik den brief van Fannij naauw openbreken.

Deze was de eerde, dien ik ooit van haare hand ontving. Het zegel vertoonde een blad, met dit omfchrift: ■ II ne change qu'en mourant.

Dan, eer ik den brief nog opende, zeide mijn Va-

,, Ik zie wel Eduard, dat uiterlijke glans en „ praal uwe zinnen alreê gekluiderd heeft. — Dan , 5, ik ben niet voornemens u tot het een of ander ,, te bepaalen. Ik laat het bedieren van uwe nei„ gingen volkomen aan u zeiven hier over: be„ hoort een Vader zich geen het alieminde ge„ zag aantemaatigen , en wat uwe Vriendfchap „ mij ook moge mededeelen, zal ik met de tederj, de deelneming aanhooren; dan, laat dit geen-

zins drekken, om: die ontwerpen te vernieti„ gen, die gij voor uw toekomdig geluk gefmeed „ mogt hebben.

Nu opende ik het cachet!

Mijn Heer!

Cp welk eene wijze zal ik den zoon van den

Heer Hales aanfpreken? Mag ik de neiging

Q 3 van