is toegevoegd aan uw favorieten.

Het meisje van Kent.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

Het MEISJE

ren laagen ftand op deszelfs rechte waarde leeren fchatten.

Zijt gij het niet, die mij uit eene genoeglijke, aangenaame laagte van dien geringen ftand tot eene befchaafde leevens-wijze en verfijning van gewaarwordingen hebt opgevoerd. Dan, welke onaangenaame gewaarwordingen zijn 'er toch, welke het eenvouwig'land-leeven ons doet gevoelen? Doch dan eerst, wanneer wij de verfijning der weelde hebben leeren kennen, zijn wij gefchikt, om den nederigen ftaat op den wezenlijken prijs te fchatten. Een eenvouwige ziel geeft ons de zekerfteen veelvuldigfte hulpmiddelen aan de hand, om alle treurigheid verre van ons te verbannen. Gij zijt het, die mij dit in z^ne geheele uitgeftrektheid hebt leeren ondervinden. Een traan kan ons in den eenvouwigen ftaat van den ftulp bewooner wel dra van alle fmarten ontdaan , maar flegts de verfijning alleen, fchenkt ons gevoel de hoogfte fcherpte en bitterheid.

Drie jaaren zijn 'er dus daar henen gerold en

mijn hart is overkropt van aandoeningen. Dan , mag fk u fmeeken ■— verlos mij van deze folterende onzekerheid!... Zo veel ik weet is 'er immers niets bepaald, 'tgeen u zoude kunnen verhinderen, mij rond uit uwe denkwijze medetedeelen. Ik bid.'., ik fmeekt u dus, ontfla mij van die ongewisheid waar in ik beftendig zweeve.

Zou