Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 GODSDIENSTIGE BESCHOUWING

alles ontbinden , doch tevens beftuurd kunnen worden door de wysheid der menfchen, die dezelve voeden of blusfchen naar hun eigen welgevallen. Het ontdoken Vuur heeft, namelyk, tevens de kragt van te verlichten; 't welk ons in ftaat ftelt, om 'er ons voor te wagten, en het ook te gebruiken, om den dag na te bootzen, denzelven langer te doen worden in onze Vertrekken, en de Duisternis te verdryven. Beneven deezen, zyn 'er nog veele andere onzigtbaare Uitvloeizelen , doch welke llegts vallen onder de kennis van weinigen. Het Oppervlak deezer Aarde is zeer oneffen; waardoor het drooge wordt afgefcheiden van de wateren. Het Drooge of het Land is inwendig gefchikt en toebereid tot het groeijen van veelvuldige Ge. wasfen, en grootendeels bedekt met een groen bekleedzel; alzo de groene koleur de gemaatigite, de aangenaamfte en beste is voor de oogen, die den grond aanfehouwen. Sommige ftreeken ryzen op tot Bergen; de laagere worden Dalen,alles wordt binnen in den grond doordeden met Wellen, met Aderen van een gezuiverd vogt. Op de Hoogten ontfpringen Fonteinen of Bronnen ; hieruit ontftaan Beeken, welke zig vereenigen tot Rivieren, die zig allengskens eenen beftend.igen weg baanen , fchuurende tusfehen de

ge-

Sluiten