Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL, ar

als ook in befchaaftheid en oordeelkunde; — en hoe hij dit alles, inlaatertijd, dienstbaar gemaakt heeft, aan de heilrijke belangen van Zions Eerekoning , leeren zijne uitmuntende fchriften : (*) vooral zien wij dit, in zijne redenvoering, aan Koning Agrippa, in zijnen brief aan Philemon en verfcheidene andere gedeelten zijner brieven; ■— die, naar het oordeel van beroemde Taalkundigen, meesterftukken der Griekfche welfpreekenheid zijn : — fchoon hij anders doorgaans gewoon was, in eenen voor het algemeen vatbaaren ftijt, meer met woorden, die de Godlijke 3 dan die de menschlijke wijsheid leeren , zich uittedrukken , op dat de bekeering toch nimmer, aan het taalvermoogendes Redenaars, zoude worden toegefchreeven. (f_)

En,

(*) Zie de Spreuken uit Aratus, Menander, en Epimenides, door Paulus aangehaald. Hand. 28. 1 Cor. 15: 33.. Tit. 1: 12. (en Gargoa over 1 Tim. 1: 1.)

(t) Hoe doorkundig Paulus was in den eigen aart der Griekfche Taal , is door den wijdberoemden T. H. van den Honert betoogd, in zijne voorbereiding tot den brief aan de Romei-' nen, bladz. 316. uitgegeeven te Franeker i6o8«' ±> 3

Hand. 8. i-s. ia. ca

Sluiten