is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS den APOSTEL. 95

uit, en de verwoesting van het Land hunner Vaderen , ten gevolge gehad.

Uit

dan hadden zij Hem als een Godslasteraar, even als Stephanus moeten doen fteenigen; maar daar zij de allerwreedfte doodftraf, de kruifiging hem wilden doen ondergaan, waar voor ook nog eene verborgene reden was naamelijk, zij vreesden vooral op het feest het Volk, wilden zij Hem daarom door de Romeinfche Oppermagt doen fterven , daar kon het Volk zich niet tegen verzetten, daarom fielden zij Christus, aan Pilatus voor, als fchuldig aan zulk eene misdaad , die niet tot hun rechtsgebied behoorde , naamelijk het Crimen lesfa Majefiatis, de misdaad van gekwetfie Majefteit, gelijk Lucas opgeeft, Luc. 23: 2. daarom zeggen zij , wij hebben geen magt, of het is Ons niet geoorloofd zoo iemand te dooden , gelijk zij ook naderhand daar zoo op aandrongen, fchreeuwende, hij beroert het Volk, beginnende van Galiiea af tot hier toe! en zulk eenen te oordeelen, was hen niet 'geoorloofd. De Kruisftraf iemand aan te doen , of om zulk eene misdaad te ftraffen, was hen niet geoorloofd, waarom ook Joannes, 'er terftond in *t volgende vs. op laat volgen : cp dat het woord] E su vervuld werde, dat Hij gezegd, hadde, beteekenende hoedaanigen dood Hij fterven zoude. Waarom ook Pilatus terftond in 't Rechthuis ging en den Heere Jesus over de Koninglijke waardigheid ondervroeg, gelijk Joannes leert.

3and. ov. as. 1—4. hgefi.