is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven, voor min of meer gevorderde jonge lieden, ten dienste der schoolen [...] geschikt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXII. B R I E F. 83

der duizenddeelen, of het te boven gaande uit« maakt, weshalve dan hier de uitkomst nii 8187.54 zijn zou in plaats van 8187.53.

Men merke op, dat bij de meeste rekeningen,, die waren betreffen , multiplicatien vereischt worden óver opgaven, gelijk de volgenden. De maat eener zekere ware kost zóó veel, hoe veel kost dan een zeker getal dier maten van zulke waar? Bij voorbeeld, indien eene el laken 55 fianken kost, wat kosten 62 ellen? verraeenigvuldig nu 62 "met 55, de uitkomst is 3410, gevolglijk kosten 62 ellen 3410 franken.

Indien het getal der ellen van decimaalgetallen 'verzeld gaat, bij voorbeeld van 25 honderddeelen, of is de . vraag van 62' ellen 25, en bedraagt de prijs van de el 55 fr. 15 c. in plaats van 55 fr. dan zal' de waarde van het geheel niet minder de uitkomst der volgende Multiplicatie zijn, te weten 34J3- fr- 08. c. na dat gij de twee laatfte overtollige fijferletters hebt uitgefchrapt.

El. 62.2S fr. . SS.-S

31105" 6225 311*5 311*5

3433.0875.

. Gij ziet nu wel, dat dit veel gemaklijker is, dan wanneer gij 62J El met, 55 L. en 3 S. hadt moeten multipliceren. In mijnen naaften he: overige.

iODEWIJK. F « CXXIII,