is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht»

bezoeking nam dermaate toe, dat in het jaar 1713. de pest in Altona zelve reeds werkelyk grasseerde, en de Hamburg* sche Magistraat op het dringend aanhouden, des Keursvorsten van Hanover alle communicatie met Altona verbieden moest. * In zulk eenen allerkommerl) ksten tyd, dat de pest hier in de Stad regeerde , om de woorden van den beroemden Schmid te gebruiken, trof Altona toen nog daar te boven, een gruwzaame brand, door geen treurig ongeluk, maar door de verwoesting des vyands aangestoken , daar, om my van de eigene woorden, des toen regeerenden Konings , Frederik de vierde, ie bedienen, de Schweedsche Troepen cnder commando des Graaven van Steenbok staande, by hun inrukken in de Hertogdommen Sleeswyk en Holslein , de Stad Altona, op eene jammerlyke en onder Christelyke krygvoerende partyen geheel ongewoone wyze in den asch gelegd hebben, en zeker deeze vernielende verwoesting, was zoo verschrikkelyk, dat de Stad, door de Schweedsche krygsknechten in het koudste van den

win-

- « Schmid 1. c. p. 70.