Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de Apostel zeggen

84 het Leven van-

** overgekoomen zyn , door de laagen der " Jooden, hoe ik niets agter gehouden heb, " van het geen nuttig was, dat ik U niet ** zoude verkondigd en U geleerd hebben, " in 'topenbaaren by de huizen, betuigende, *' beiden Jooden en Grieken, de bekeering *' tot God en het geloof in onzen Heere "Jesus Christus,t( En daar op gaat hy nu voort, om hun zynen tegenwoordigen toestand te tekenen in het 22, 23 en 24. vs. en de rede te melden, waarom hy hen tot hem geroepen had, in het 25, 26 en 27. vs. en vervolgcnds.

Om hun te kennen te geven hoe hy thands gesteld was, geeft hy hun eerst berigt van het geen de Heilige Geest hem geopenbaard had, vs. 32 en 23., en dan leert hy hen zyn gemoeds bestaan onder dit alles kennen, in het 24. vs.

Zynen toenmaaligen toestand geeft hy dus op. En nu ziet! Ik gebonden zynde, door den Geest, reize naa ^esusalem, niet weelende, wat my daar ontmoeten zal; dan dat de Heilige Geest, van Stad tot Stad betuigt, zeggende, dat my banden en, verdrukkingen aanstaa ide zijn.

Wat wil toch de Apostel met deeze woorden te kennen geeven, gebonden te zijn door

den

Sluiten