Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P H I L O L O G I C U M. W:

Vér [urn paravit Deus T13V01? fut eau fa, 'propter fe ipfunï. Alii affixum in referunt ad in luinc fenfum: quaevis habent fu*> urn mjm /w/toi», j&w». Vid. fummus Commentator

ad h. 1. et Glass. Phil. S. L. I. Tratl. Pil. p. 544- Q^d fi vero accurate illa, quae praecedunt, perpendas, videbis, omnia, quorum aliqua in hominibus fit vis et facultas, Deo tanquam primo auaori et opifici adferibi, et ad ipfum folum referri. Ita v. i. feq. a Jehova est refponfum ïhgiiae — Spiritus elibrat B&s; quae adeo poftulare videantur, univerfum conditum a Deo dici, non ut quaevis nexum fuum, confiliumque habeant, verum ipftus mminis caujfa, quaecunque funt, fafta praedicari. Conf. M. Antoninus de rebus fuis L. W. $ 23- naturam alloquitur: <g « tt*W, lv «> *J*T», ik «ï TTdvrx. Quod poftremum tarnen nihil aliud efle arbitrer,• nifi quod§ 14. doerat: feMti*

„ z« id, qaodproduxit te, velpotius, mutatione quadam inter" veniente, in rationem feminalem recipieris. i. e. Deum ipfum, Znde decifus et cuius pars es. Vid. Gatakerus p. 103. Redius Atiienagoras in libello s RcfurreBione L. U. p. i?4-; Ubi de catiffis, propter quas condid a Deo fint homines, ita fcribit: ïèföbi, on pv tov TTfoltov «*) «Wa-rtpov AÓyov ï»< È*vrov **) *fc inl v/w w «VapyiW 9-e«pKf*évf,» «ytóoT,™ &3 «cp.'*v tóftrw 0' &eoV tov ^V™- „jatis liquet, quod, intuitu primariae et „ univer/alis rationis, hominem Deus creavit ob fff ipfum, faam* " que bonitatem et fapientiam, quam facile in omnibus perfpici-

Sluiten