Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a )

M. H. dat gij als Vrienden over mij zult oordeelen ; dat gij mij uwe aandacht zult verkenen — het gebrekkige in mijne voordragt verfchoonen —— maar vooral zult deel neemen in het verlies dat deeze Maalfchappij — onze dicht- en letterlievende landgenooten

maar vooral de geringe burger zekerh,k

zal lijden , door het mislen van dien herken fteun onzer poogingen ; die reeds zo veel gedaan hadt, om hun nut te bevorderen; en nog zo veel zou hebben kunnen doen , indien de dood, met deszelfs alles vernielende hand, deezen korten 'levensdraad niet zo onvervvagt had afgefneeden. — Dan, laat ons ter zaake treden.

Martinus nieuwenhuiJzen wierdt den negenden van Wintermaand , in den jaare 1759, te Middelhamis, op het eiland Overflakké, geboren. Geen aanzienelijke ftad, beroemd door de veele Geleerden of Helden , uit haaren fchoot gefprooten , gaf dus eenigen gewaanden luister aan zijne geboorte. Daar fterke , haaije 'en met goede hoedanigheden begaafde kinderen, zo wel op Dorpen en in Gehuchten, als in groote Steden en in paleizen geboren worden, zo kan het niet anders dan een gewaande luister genoemd worden, welken de mensdh, door zijne geboorte op zekere plaatfe, mede ter vvaereld zoude brengen*

Sluiten