Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

fcaaren perfoon zelf aangaat, men zou mij, fchoon hl}: de eenige grondfteen is, daar dit gantfche onderwerp op, rufl, echter konnen tegenwerpen, dat hij 'er te veel is, dewijl hij zelf niets tot de ontknooping van'c geheel doet: doch ik heb hier veel liever tegen deeze wet willen misdoen, dan den Aanfchouwer van haar gezigt, het welk ik, om de reeds aangehaalde redenen, geloof, hem niet onaangenaam te zullen zijn, te berooven.

Achilles is woedende en toomeloos in zijne gramfchap; teder in zijne vriendfchap voor Patroclus ,• maar koel in zijne Liefde. Ik doe hem evenwel beminnen; doch niet gelijk de Franfchen hunne Vorften en Helden in 't algemeen ten Tooneele voeren: want buiten dat zijn karakter oploopende,onverbiddelijk, wraakgierig, hoogmoedig is,zo geeft ons deuitmumendfte derFranfche Dichteren, Boikau, deeze les noch omtrent des» zelfs perfoonen, Art. Poëtique, Ch. III. vs. 99.

Om' Achilk aime autrement que Thyrfis, ou Philène. Achilles moet op eene andere wijze beminnen , dan de Schaaphoeder Thyrzis of Philenus. Ook is deeze geheele Liefde van Achilles zelve, hoe weinig die uitfteeke, van mijne uitvinding, ten minfte niet te vinden bij Homerus : want die zegt nergens, dat zijne gramfchap, veroorzaakt door 't rooven van Brizeïs door AgamemJion, zo hevig geweeft zij, omdat hij zijne meeltere®» daardoor mirte," maar wel duidelijk, om dat hij door deeze daad zich vnn Agamemnon ten hoogfteu onteerd en gehoond, zag. Integendeel (zo men Horatius gelooyaa mag, want die zegt, Lib, /. Epift. a. vs. II.

Net-

Sluiten