Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

REDEKUNDIGEN

LEZER!

TVJiemand, ten zij geheel onbedreven in de kunst der Redenaren, is er, of hij weet, dat het hoogfis einde eens Redenaars is te overtuigen; en dat daartoe volgens hunne gronden drieërlei foort van betogingen vereischt worden; waarvan fommigen dienen, om den hoorder of lezer te onderrichten; anderen om zijne genegenheid te gewinnen; anderen om hem het harte te roeren, bij de Grieken bekend onder de namen van *"V«'i fö%, en Daar nu de Redeneerkundigen of Twist¬

redenaars, en Redekundigcn of Kunstredcnaars daarin van elkander vcrfchillen, dat de eerfte zich van onderrichtende of kerende betoogredenen bedienen; maar de Redenaren daarenboven noch uitlokkende bewijzen er bijvoegen; doch vooral de kracht hunner Wclfprckcndheid ten toon fpreidcn door het gebruik van hartstochtlijke denkbeelden, en 't roeren van *s menfehen harte; *t welk door de hartstochten als door fakkels ontftoken en als door prikkels wordt aangezet: zoo ziet eeniegct 3

Sluiten