Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dames van rang op de huishouding. 21

fatfoen te vernederende is, zich met haare keuken - domestiquen te bemoejen. Wel ! '

Mynheer ». ik had zulke vraag van u

niet verwacht! Mevrouw!hervattede aristus, zyt verzekerd , dat ik zulke vraag

nimmermeer doen zal dat ik en myne

Echtgenoote zich nooit meer bezondigen zullen tegen deeze pligten van welleevendheid, zo dra Mevrouw ons eenige reden gelieft optegeeven , waarop die gewoonte rust — onkunde hier in deed my deeze vraag doen — Ai lieve ! Mevrouw ! ik bid u, verfchoon my , dat ik u zo lastig val, geef my toch eenige reden op, waarom myn boortje zich niet met de huishouding mag bemoejen : op myn eer Mevrouw! zy zal het als dan nooit

meer doen. Mynheer ! Mynheer !

zeide Mevrouw hooghart geheel en al

verlegen het fpreekt van zelf ——

met domeftiquen om te gaan past geen Dame

van fatfoen men zou te Parys in geen

fatzoenlyk gezelfehap gepermitteerd worden , wanneer men zulke laagheid beging Ik bid u , Mevrouw ! hervattede nogmaals de Heer

aristus : ik weet wel dat men

het beneden het fatfoen rekent . dat

men aan de Hoven, te Parys , en waar al niet, zo denkt, zo handelt: maar eigenlyk

vroeg ik waarom men zulks doet). -

B 3 of

Sluiten