Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's eE Russen

saartje.

ïk bd:cn jaafj, dat dit affcheid mij aandoet; hij Was ae fpeeima kcr van mijne losheid; hy was altoos ^ b aave, eerhjke jongen, en wie weet of ik hem heden

Z V°0r *** ™- Wie weet of hij n"

aoor onze vcrlosfers word dood gefchoten.

Jaap.

Wel I«t hij dood efchoten worden, _ dat hoop & -ftae je, dat hij dood efchoten 2al worden, Pende kiezen allemael, verftae je wel?

saartje. Foei, Jaap, dat is geen W£nsch ^ ^

ZW n} met onze mede-burgers, die met ons een b-d bewoonen, die 'er hun goed, hunne ^ en ^ben, zo_ Wel als andere; en kunt gij hun kwalijk ^ rnen dat aj vreemd volk, van welk men nog niet weet hoe ZJ} het met 0I1S Z0U(Jcn hM va

200 ^rgeeven; en, lieve hemel! hoe zal Z

gaan, als 2ij 'et een3 in ^ ^ ft ^ ^

van moorden en plunderen fpreeken.

jaap.

Gij fpriekt de kiezen voor SaerhV- «w . VOJ1' öae.tje, dat moest je vader

«as hooren, verftae je.

/

saab.-

Sluiten