Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o vér JOH. X. 22 rd.

33

der Priefteren en Monnikken zo wel, als van de Overheden en Gemeente (z).

Dan vooral verdient onze aandacht de beroemde Wessel Gansefort (V), geboren te Groningen in C het (z) ubbo emmius Hifi. rer. Frif L. 24*

(<0 Deze wessel gansefort heette eigenlijk johannes Wesselius hermanni. Zie gerdes Hifi. Reform.T. 1. p. 43. hij'wierd geheten cansefort, op goesfort , volgends fommigen, naar zekere plaats , uit welke zjn gcflacht gejp-oten was. Zie ijubner Kerkel. Gefchied. xv eeuw ifte hoovdff. p. 797- dog volgends Erasmus hadt hij, wegens zeker ongemak aan zijnen voet, ontfangen den naam van wessel gansevoet , het welk door den tijd in gansefort veranderd is. Hij hadt zeer vroeg z>jne Ouders verloren, en is opgevoed door zekere Godvrugtige Vrouwe, welke hem, met haren Zoon, zonïl naar Zwol in het Collegie der. Canonici Regulares, daar hij de gronden zijner Geleerdheid in de Talen , Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, en Welfprekenheid, gelegd beeft. Vervolgends onthield hij zig in het Collegie, genaamd Biiria Laurentii, te Keulen. Leer aar geivorden zijnde, ondenvees bij te Heidelberg, Leuven, Parijs, en Rome. — bij ging met Franciscus Roverius, Generaal der Franciscanen naderhand Paus, onder den naam van Sixtus de iv. naar het Concilie te Bafel, daar hij insgelijks le(fin gaf, en ook onder zijne Toehorers hadt den vermaarden Joh. reuciilinus , an» ders genaamd capnio. hij wierd ook genaamd Magilter Contradictionum dat is een Baas in tegenfpreken, om dat hij zig tegen de dwalingen, en andere verkeerdheden van zijnen tijd mannelijk

ver-

Sluiten