Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar kundt gy 't fehitt'rend loon der blanke deugd genieten.

Klimt langs de Schepping voord; Tot daar de Serafyns ontelb're ftraalen fchieten —

Tot daar Mesfias gloordt! Laat Hy, uit wien uw heil oorfprong'yk is herreezen, De Vormer van 't Heel-al aldaar uw zang-ftoff' weezen!

Zingt den Gods profeet ter eer'! Die zyn' troost van d' Opper - Heinel Straaldt op 't Iaag're ftov-geweernel —

Straaldt op 't Ryk der droevheid neêr.

Zingt den Gods-profeet ter eer'! Zielen ! wildt langs zonnen - dreeven Tot den Throon der Godheid z wee ven !

Buigt u voor der Vorrten Heer!

Zingt den Gods - profeet ter eer!

Me C H O R A L.

Dank zy God! die Adams zoonen

Redt door 't gunst-ryk Albefiel,

Dat ze niet langs 't Ryk der Doorfen

Zinken in den poel der Heil'.

B 3 Ildo

Sluiten