is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de herstelde luthersche gemeente [...] by gelegenheid der intreede van derselver derden herder [...] Willem Reuter, op den 4 july 1792, in der hervormden Gasthuis kerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Uit aanmerking van déveéheid, uitgebreid, heid en belangrykheid der ftof, betrekkelyk tot de verdeelheden en fcheuringen der Kerk in dovoorige eeuwen enhfden ter dage,en de regtftreekfche betrekking die hetzelve heeft op de tegenwoordige omftandigheden der beide verdeelde en gefcheidde Kerken, byzonder de heerfchende fyfthemas en gevoelens van het zogenaamde NIEUWE LICHT, heeft den Autheur verkooren dit Stukje vooraf afzonderlyk uit te geeven, zullende de reden van het verfchynèn deezer Leerreede met een aantal van ongemeene byzonderheden, onontbeerlyk, en voor den Lutheraan, en voor den Hervormden, in een alleropmerklykfle nareede, in de aanjïaande week worden uitgegeeven.