is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort bericht der ziekten welke in de jaaren 1788, 1789 en 1790 in s'Gravenhage geheerscht hebben.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 Bericht van

lyke dikte der vogten, en ftyiragtige dispofitie de overhand heeft, zal de Senega als een zeer vermogend attenuans en incidens de taaye flym verdunnen, in beweging brengen, en door den korften weg ontlasten. Na myn inzien komt de Senega dus te ftade, wanneer de Helenium,fulpk.aurat. en kermes te pas komen en in dit geval heb ik meer dan eens desfelfs uittlekend vermogen in het bevorderen der fluimlozing bewonderd. "

September.

De maand begon met fchoon en helder weêr en ZO. wind, 's morgens was 'er een dikke koude mist, die zich weder na zonnenondergang vertoonde.

Van den 8 tot den 11 was de wind W. met reegen. Van den n tot den 18 was 'er ftorm en regen, de wind eerst NW. daarna N. Den 18 ZO. heldere koude. Van den 20 tot den 27 ZW. koud en regenagtig. Van den 27 tot den 30 was de wind 's morgens O, en helder, 's avonds W. en regenagtig.

In 't begin zagen wy veele tand- en oorpynen, zeerekeelen en rhevmatismi, plearitides rheumaticee, diarhea en dyfenteria. Die gezond en fterk zynde, deze ziekten door gevatte koude, kregen, hadden geene tekenen van gal; een fpaaifche vlieg en een uitwaasfemend drankje van fp. Minder. Laud liq, Ipecac ócc. genas dezelve aanftonds.

Maar die zwak, en te gelyk met een moeilyke en kwade fpysvertering behebt waren,

en