Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGravenhage. 23?

ana wederkeerde, genas ik dezelve gemaklyk met den koortsbast.

De volgende dagen waren 'er door de koude en belette uitwaasfeming rheumatique pynen en cholera., welke door openende laxantia verdvveenen. Zommige daarvan wierden door een critisch acces van koorts met braking en ftoelgangen, een "fterk zweet, en een dikke wel belbnkene urine geheel weggenomen.

Oólober.

Van 1 tot den 11 was het weêr helder en koud met een O. of NO. wind, op dien dag veranderde het weêr geheel en al, zodat wy met een W. wind warmen regen hadden. Den 13 was de wind Z., welke dus met regen tot den 20 bleef voortduren, wanneer'er heldere en zomerfche dagen kwamen. Den 24 hadden Wy weder een plotslyke verandering van weêr, het welk nu koud, en regenagtig wierd met NO. wind, die den 26 O. wierd, maar helder en koud. Den 28 wierd de wind Z. laauw, regenagtig. Van den 29 tot den 31 ftormagtig met regen, terwyl 'er een ZW. en W. wind waaide.

De febres biliofa - catarrhales der vorige maand bleven nog aanhouden, waarby zich hier en daar een inflammatoire dispoütie voegde. Rheumatique pynen, catarrhale koortfen, pletiritides rheumatico - inflammatoria , wierden nu over het algemeen waargenomen: een galagge flym voegde zich gewoonlyk by een fcherpe zinkingagtige ftoffe, zodanig dat een fchieQ 5 lyk

Sluiten