Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Zuid-Hollandsch Recht. 23

Jacob, de-vader, erft niets: maar de erfFenis jgaat by Haken, geheel aan de broeders van symen, en derzelver kindéren, of kinds-kinderen, zonder onderfcheid van 'heelen, of halven, om dat zy van eene Moeder zyn geteeld, waar van het goed word gefield gekoomen te zyn. ■ Dienvolgens word nu de geheele Nalatenfchap eerst in drie deelen gelegt naar het getal der levende-, en overleedene, zoo heele als halve Broeders.

Zynde dus het Deel van II I l! II

Claas -

Pieter bezat meede 4, doch ftierf voor zyn Zoon Curve*

lis, die nu (by reprxfentatie) komt om die - - - - -

Jacob (meede eygenaar van 3) ftierf voor zyn Zoon Dirk, die na die j geërft te hebben geftorven is voor zyne kinderen Joost en Arnoud, welke uit dien hoofde eygenaars worden van die 3, of elk van | in dezelve, dat i van 't geheel is.

Ergo competeerdJoost - Arnoud -

Maakende dit alles

Zit' van der Vorm,

i a f1200

1

i a -120® — ~"

I : ■

l ■

i

J a - 600

|j 4 't 600

11 — [f&foo

pag. 50, g.25. B 4

Vol-

Sluiten