is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Zuid en Noord-Hollands versterfrecht met geslachtboomen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no 't Gemeen HolLandsch Recht*

Transport - - vier Perfoonen • om in de wederhelft, of * des geheels;

En dus erft elk hunner nu nog jj van de gehecle Nalatenfchap.

Ergo ontfangt Ni'colaas - ■ Hendrik - - - Michiel - - - johan - - - - -

Symtn, erit ais ee-.ngite; zoon zyns Moeders Ni ■eitje, haar ------- d

Wouter, erft meede ----- j

INu zoude Puter meede i ' erven; doch overleeden zynd" voor zyn kinderen jent, e Aaltje, heeft hy voor deztih e] zyn ? overgelaaten; weshalven jan, nu om zyn aandeel./ of de ! in die kómt., "t geen ^jvan 't geheel \s:

Ergo Jan - - - -

Aaltje, meede bezitster van T*s, Stierf voor haar kinderen Claas, en' Ernst, die nu om haars Moeders en dus e'rk pm de > in T'f, of £ van 't ge-

Trausportecre >r'.

| i a | ƒ1800

' I

b k -ï^WoU

a - ii2|io — a -h^ioU f a -ii^iqU

j j | - 450 — _

'j i a - 450 — —

I

I

. I 1 At- 225' '

vs a j J

' !

1

i

'hl!'I Ü/3375i- —