is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÓZ over de geschiedenissen van het

leeroi heid, welke voor, den vloed plaet3 had, van tyd tcc tyd beperkt worden, en misfchien was de menfchelyke natuur nu reeds zodaenig verzwakt, dat het kruid geen genoegzaem voedfel verfchaffen konde. 4. Evenwel werdt het eeten van bloed,

uitdrukktlyk verbooden gen. 9: 4. God

noemde het bloed van een dier zyne ziel, om dat het zelve het beginzel van het dierlyk leven uitmaekt, en het middel is, ter behouding van het leven en van de werkzaemheeden der dieren. — Maer waerom werdt het eeiea van bloed zo ftellig verbooden ? om voor te koomen, dat de menfehen niet tot wreedheid zouden overflaen, welle ligtelyk, wanneer 'er wraekzucht bykwam , tot dorst naer menfchenbloed konde oveiflaen. Maer vcornaemenlyk had dit verbod zyn uitzicht op de fchaduwachtige offeranden, welke, in het vervolg, zouden worden ingefteld. Te weeten, onder moses Wet , zou het bloed der offerdieren , tot eene voorbeeldige verzoening van de zonden, worden afgezonderd, zodat het bloed der dieren, in het welk hun leven beftaet, de plaets bekleeden zoude van het leven der menfehen , het welk zy door de zonderj verbeurt hadden. Tot deeze voorbeeldige manier van denken, wilde de heer nu de menfehen, door dit verbod, ree.ds voorbereiden.

Ver-