is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE EN NÏEffwE TESTAMENT V. BOEK» 435

eene fpan lang en ook eene fpan breed; maer die Huk was verdubbeld, omdat het fteeviger zou zyn , en gefchikt, om zwaer

met edele gefteentens bezet te worden. ■

De twee bovenfte einden van den Borstlap waeren vastgemaekt, aen de zo even gemelde keetenkens, en de twee beneedenfte einden waeren , met twee hemelsblaeuwe fnoelen, aen den riem van den Ephod , vastgebonden, zodat de Borstlap aen den Ephod vast waere, en er nimmermeer van ge-

fcheiden wierdt. exod. xxviii: 25 28. —

In deezen prachtigen Borstlap waeren XII edele gefteentens ingezet , in vier rygen ; zynde drie fteenen , in elk eene ryge. —. Op deeze edele gefteentens waeren de naemen der Stammen gegraveerd , zynde elk een fteen befchreeven, met den naem van eene der onderfcheidene ftammen, denkelyfe in dezelvde orde, als op de twee fteenen der fchouderitukken.

Wyders wordt er nog gefprooken vin de Urim en de Thummim, welke op den Borstlap waeren, exod. xxvin: 30, Nergens wordt ons bericht, van welke ftof, en van hoedaenig eene gedaente , de Urim en de Thummim geweest zyn; déeze benaemingen beteekenen Lichten en Volmaektheeden, en daeruit kan men niets befluiten4 exod. xxxix: 8 — 21. wordt de Borstlap 4 v. deel. Ee a