Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 OVER DE LEERSTUKKEN

Ondertusfchen herinnere men zich, dat de geflachten van dieren en vogelen , in volgende tyden , zeer vermeenigvuldigd zyn , in onderfcheidene zoorten. De verfchillende rasfen van honden , by voorbeeld, maeken nu eene zeer groote meenigte uit. Dan oorfprongelyk zal er maer één paer honden gefchaepen zyn.

Deeze naemen heeft adam, in de oorfprongelyke tael van het menschdom, welke dezelve ook mooge geweest zyn, uitgefprooken ; en deeze naemen hebben de dieren , by zyne nakoomelingen, in de eerfte waereld, 'behouden. Zo als adam alle levendige ziele noemen zou , dat zou zyn naem zyn. Hiertoe was het niet noodig , dat hy een woordenboek , aen zyne nakoomelingen , ter hand ftelde (g) ; eene mondelinge overleevering was daertoe genoegzaem.

In het brengen der dieren tot adam, hadt God pok nog een byzonder oogmerk, om hem naemenlyk de begeerte, tot eene gezellinne, in te boezemen. Tot nog toe was adam alleen, en de dieren kwamen tot hem by paeren. 'Dit geevt mose duidelyk te kennen , wanneer hy er byvoegt , Gen. II: 20 : zo hadt adam genoemd de naemen van al

het

fc) pe yrerius Syjl. Theol. ex Praadam. Uypoth- 1. III. c. 3. p. 10G.

Sluiten