Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$l6 OVER DE LEERSTUKKEN

voor de jaeren van onderfcheid fterven , toe de zaeligheid verkooren zyn. 3, Nademael „ wy over Gods wil uit zyn woord moeten „ oordeelen , het welk getuigt , dat de kin„ ders der geloovigen heilig zyn , niet van „ natuure, maer uit kracht van het Genaede„ verbond , in het welk zy met hunne Ou„ deren begreepen zyn ; zo moeten godzae-

lige Ouders niet twyffelen , aen de verkie„ zing en de zaeligheid van hunne kinderen , „ welke God in hunne kindsheid uit dit le-

ven wechneemt (g)."

Omtrent de kinderen der ongeloovigen kunnen wy niets bepaelen , en laeten dezelve over aen den rjkdom van Gods oneindige barmhartigheid in den Middelaer (h).

(^■) Eer/u Hoofdftuk der Leere Art. 17, calvinus Inftitj Rel. Christ. I. 4. c. 16.

(A) j. j. schultens Omfiandige Briev eten holtios P- 92 > 95—

HL

Sluiten