Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VIII. BOEK. 511

gediend worden (o). De Hoog Leeraer hei« panos verdeedigde de leer van coccejus , in een openbaer twistgeding,den n Mei 1658. (p). Tegen deeze verhandeling vatte de Utrechtfche Godgeleerde a. essenius het eerst de pen op In het volgende jaer fchreev de Leidfche Hoog Leeraer j. hoornbeek een boek , ter wederlegging van heidanus , in het Nederduitsch , onder den tytel, Heiliging van Gods Naem en Dag. Biet op antwoordde wederom heidanus, en er werden verfcheidene twistfchrivten over en weder gewisleid, tot dat de Heeren Staeten van Holland, aen de beide Profesforen, den 7 Aug. 1659, verboöden , van , over dit ftuk r verder tegen elkander te fchryven. Eenige weinige jaeren laeter , werdt deeze twist, te Utrecht , hernieuwd, tusfchen de Hoog Leeraeren f. burmannus en a. essenius, het welk aenleiding gav, dat er, in het jaer 1665 en vervolgens , eene meenigte van Schrivten , door deeze mannen, en hunne aenhangers , van weerskanten zyn uitgegeeven. Ook heeft

O) coccejus Op. Tom. VII. p. 205. Tom. VIII. p. 101.

Tom. IK. p. 35. heidanus , f. buumannus »'» Difjuif. de

moral. Sabbathe p. 7. Syn. Tneoi. Tom. I. 1. c. c. 17. §. 13. Vitringa de Synag. S. 1. I. p. 090- venema Dif. S. 1. I. t. 4. §. ai.

(p ) In Di.'p. Theol. de Sabbaiho & die Dominica.

(i) In differt. de perpetua meraiitale Deealogi. 1058, ix. ce Ei.

Sluiten