Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der openbaering. VIII. boek. J3

Zal de eigenlievde wel gereégeld zyn , hebben wy zo even gezien (d) , moet zy , zo meenigmaelen het de zaek vordert, wyken , en voor de lievde tot God, en voor de lievde tot den naesten. — Deeze reegeling der zelvslievde zyn wy gewoon, de zelvsverloghening , te noemen. De Heiland beveelt de zelvsverlochening uitdrukkelyk , Matth. XVI: 24. Mare. VIII: 34. Luc. IX: 23, offchoon Hy meer byzonder het oog hebbe, op het afzien van eigene gerechtigheid , en het verzaeken van alle tydelyke voordeden , ter eere van Hem. Ook leert Hy , dat wy ons zelve, in de behoorlyke orde, moeten lievhebben , en liever één lid verliefen, dan het ganfche lichaem verderven : waer door Hy , volgens het verband van zaeken , meer byzonder wil te kennen geeven , dac men zich , voor de ontucht, zorgvuldig wachten moet, en liever geweld op zich zelven doen, dan , aen zyne boofe lusten , toegeeven, Matth. V: 29, 30. paulus gav daer in eene uitneemende proev van zyne zelvsverloche* Hing , dat hy alle dingen achtte fchaede te zyn , om de uitneemenheid der kennis van Christus je sus zynen Heer , Phil. III: 8. >

De zelvsverlochening beteugelt de ongeregeldheid en onmaetigheid van onfe zelvslievde.

£ d) Boven p. 8,9.

x. deel.

Sluiten