is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERING. VIII. BOEK. -?t

hytende woeker, eene grouwzaeme onderdrukking van eenen Broeder. Elk , die eenig gevoel heeft van menfchenlievde, zal hem verfoeien , die meerder overwinst vordert, dan , met billykheid , beftaenbaer is , of de Wetten toelaeten. ! Een Christen zal, in tegendeel , by het invorderen van geöorloovde overwinst, omtrent den ontleener, eene lievderyke infchikkelykheid gebruiken, wanneer hy eenig groot verlies geleeden heeft, of , op eenige andere wys, buiten zyn fchuld, in het onvermoogen geraekt is. In dergelyke gevallen zal een Christen den ongelukkigen te hulp koomen , en met hem handelen, zo als hy zelvs, in zyne omftandigheeden, zoude wenfchen gehandeld te worden.

Kortöm het Euangelie verbiedt allerlei zoorten van onderdrukking, op welk eene wys het ook gefchiede , onder de zwaerfte bedreiging. Dat niemand zynen broeder vertreede , noch bedriege, in zyne handeling: want de heer is een Wreeker, ever alle deeze , gelyk wy u ook te vooren gezegt en betuigt hebben, i Thesf. IV: 6. — De vloek volgt,, op de onderdrukking , en het gene men , door onrecht, verkreegen heeft, koomt niet, tot den derden ervgenaem. Schatten der godloosheid doen geen nut, Spreuk. X: 2. Goed, van ydelheid gekoomen, door onrecht en onderdrukking verkreegen, zal verminderd worden, Spreuk. XIII: n. Xi. deel. E 4