Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-98 OVER DE ZEEDENLEER

beide in infinitüm Cv) ; van eemn

met de Weduwe van zynen Neev , dat is , met ^ de Weduwe van zynes Broeders of Zusters 'zoon; noch met de Weduwe van zynes Broeders of zyner

Zusters Descendenten; vm eene Vrmw mt

den nagelaetene Man van haeren Nichte; dat is met den Weduwnaer van haeren Broeders of van haerer Zusters Dochter ; als meede met den Man van eenige haeres Broeders of haerer Zusters

Kindskinderen en Descendenten (wj; Vari

tenen Man met de Dochter van den Broeder of van de Zuster zyner overleedene Vrouw (x) — By een befluit van den 31 Jann. i<5c4, hadden hoog gemelde Staeten iemand toegeflaen, de Stiefmoeder van zyne overleedene Vrouw te trou^ wen; maer, in Maert 1736, hebben hunne Edele Groot Moogenden , voor het vervolg de Huwelyken verbooden, van eenen Man met de Stiefmoeder van zyne overleedene Vrouw en van eene Vrouw met den Stiefvader van hal ren overleedenen Man.

By de laetfte waerichouwing , omtrent dit ftuk den 14 Oclober 1789, hebben de Heeren Staeten van Holland en Westfriesland hunnen wil naeder en uitdrukkelyk verklaert; dat niet trouwen moogen , 1. Eenige Adscendenten , met haere Descen-

den'

Cv) Ibidem p. fo8. Cw) Ibidem p. £09. C-r) Ibidem p. 847,

Sluiten