is toegevoegd aan uw favorieten.

Rekenkundig mengelwerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

JU LIAANSCHE

liaanfche Jaarkring overeenkomt, met een willekeurig gegeeven getal voor de Geboorte van Christus; by voorbeeld 300 Jaaren?

Antw. Dewyl de gewoone Jaartelling met de Juliaanfche, jaarlyksch voortgaat: zoo trekt van de Juliaanfche Jaaren voor de Geboorte van Chr. 4713 af de gegeevene .... 300

dan toont ons de rest . . 4413 het Juliaanfche Jaar-Gëtal, 't welk met het gegeevene gewoone Jaar-getal overeenkomr.

12. Gegeeven zynde het Juliaanfche Jaar 3601; men begeert te weeten, welk Jaar der gewoone Jaartelling daarmede overeenkomt? Antw. van 4713 trek 3601

rest ii 12 Jaaren voor de geboorte van Christus, volgens de gewoone telling. . 13. Men vraagt, welk Juliaansen Jaar met het Jaar 1784 naa de geboorte van Christus overeen- komt?

Antw. vergaar 4713 en 1784

komt 6497 Juliaanfche Jaaren.

14. Gegeeven zynde, het Juliaanfche Jaar 6503; zoo vraagt men, welk Jaar van onze rekening daar mede overeenkomt? Antw.

6503—4713—1790 het begeerde jaar-getal.

15. Indien de drie getallen, sis Zo,nnc-Cirkel, j Maan - Cirkel en Indictie, gegeeven zyn; hoe kati men dan daardoor, ons gewoone en het Juliaanfche Jaar ontdekken? Antw. Door deeze Tafel.

1,