Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%( 20 )^

door eene dwaze onthouding van onfchuldige genoegens. „ Het kan voordeeliger zijn aan „ den Godsdienst (zegt zij in een harer brieven) „ als men bij mij niet vindt, 't geen men „ toch van mij verwagt, dat ik namelijk te „ ver ga." Doch zij wist ook eene onbeweegbare Standvastigheid te bewaren, wanneer haatiets voorkwam, dat met de ongemeene tederheid van haar geweten niet beftaan kon. Zij was beleefd tegen iedereen, niet uit ijdelheid, niet om flegts te willen behagen, maar uit waare meufchenliefde; het fmartte haar dus gevoelig, wanneer zij iemand ongenoegen móest aandoen. Nooit fchaamde zij zig daarom over haren eerbied voor God, of geloof in haren Heiland. Zij had een afgrijzen vooralle dubbelhartigheid , die den dienst Gods met den dienst der waereld zoekt te verbinden. Kon het niet met elkander beftaan, zo gaf zij aan God boven alle andere dingen den voorrang, zonder op het oordeel der waereld te letten, zonder door eenige bedenkingen te worden afgefchnkt. Lof en berisping, zugt om menfchen te behagen, en vreze van menfchen te mishagen hadden over het algemeen zeer weinig invloed op hare handelingen.

De godzaligheid van deze Vorftin kwam niet voort uit bekrompenheid van geest. Dit geven

Sluiten