Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 EERSTE BEGINSELEN der BE —rE (=rB) : BE.

*'y

~ ■ : BF,

* *—yxy"

yxx'+y-l^

* —> zynde eene agtmeene Uitdruk-

x* + xy' ~yx y

king voor de Kromteftraal van alle kromme Lynen welke tot een vast of centraal-Punt bepaald zyn' wanneer x'of x onveranderlyk is. 278. Hier door zal, ftellende in, de algemeene

y x 1 -t-y* I

Uitdrukking voor de Kromteftraal zyn.

i+r— yy

Indien wy derhalven de Vergelyking van de gegeevene Spiraal m Fluxiën ftellen , (neemende x'zzi), vervolgen? deeze Fluxionaale Vergelyking wederom in Fluxiën brengen ; en daar uit, of uit de natuur

der Kromme, de Waarden van 'y' en y vinden : indien w\ dan eindelyk voory2 en y deeze haare Waarden in de bövenftaande algemeene Uitdrukking fubftitueeren, zullen wy de begeerde Kromteftraal BE bekomen, als in de volgende Voorbeelden te zien is.

279.

Sluiten