Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid , was geen volks-bedrieger. ii

Df min tegengeftelde werkingen ten voorfchijn brengen. Menfchen , die zich den iAllerhoogften als eenen onverbiddelijken en bloed-dorftigen Tijran verbeelden, waren Onzinnig genoeg, om Hem hunne eigene kinderen te verbranden. En door eenen anderen even zo dwaazen waan wierden zo jiveelen verleid, om ontugt ter eere der Gojden te bedrijven. Wie kan alle de dwaasheiden, gruwelen en fchendaaden befchrijven, die uit gebrek aan waare inzigten in de naituur der Godheid haaren oorfprong namen ? Wanneer dit ook uit de gefchiedenis niet zo igemaklijk kon bewezen worden; zo kon men ?het reeds afleiden uit de inwendige gefleldheid wan het waare en valfche. Waare begrippen

zijn zaaklijkheden ; dwaling is gebrek aan ; zaakrijkheid. Uit waarheid moet bijgevolg ! voordeel voor de Geesten; uit dwaling fcha-

de of gebrek aan voordeel ontftaan. Wat

omtrend alle waarheid geldt, geldt voorna1 melijk omtrend waare begrippen van God en

Godsdienst.

En even dit laat zich gemaklijk toepasfen op de voorftellingen, die zich de mensch i van zich zeiven maakt. Regtmatige zelfs-

ken-

Sluiten