Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 475-

fpringtyd van dezelven. 121. hoe veele Lammeren! zy krygen. ald. hoe deeze fomtyds worden opgevoed, ald. prys der Schaapen. 122.

Schaapen. Hoedanig zy fomtyds op Corftca, en Oeland, gevonden worden. 118. in not.

> De Yslanders fokken dezelven zeer fterk

aan. 116. middelen ter verbetering van de fokkery van dezelven. 117. 118. hoe men meend, dat de Peil onder dezelven gekomen is. 118. in not.

Scheurbuik. Wanneer van dezelve in de Yslandfcht Jaarboeken het eerft melding is gemaakt. 102 in not. zy is zeer gemeen in Ysland. 102. en niet altoos met de zelfde toevallen gepaard, ald. toevallen aan de waare Scheurbuik eigen. 345.

Schoenen hoe in Ysland gemaakt worden. 79.

Schooien. Wierden voor het invoeren der Chrifte. lyke Leer in Ysland niet gevonden. 152. wanneer het eerfte is opgerigt. 156. waar zy tegenwoordig gevonden worden. , 190.

Schoorfteenen worden in de Yslandfche huizen niet , gevonden. 35,

Schorl. Wat daardoor verftaan word. 317;

Schotland. Moeijclyke vaart tusfchen de Wefielyks Eilanden van Schotland. 19. zy zyn vol van Noordfche. Oudheden. 21. de bewooners komen zeer veel met het Zweedfche Landvolk overeen, ald. welke taal zy fpreeken. 20.

Schryfkunft (de) wanneer algemeen in gebruik gebragt. I55>

Skrida wat daardoor verftaan word. 42. ongeluk daardoor veroorzaakt. 42.

Skyr,

Sluiten