Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 477

Snrturbrand. Wat men daardoor verftaat. 36". nut van' het zelve ald. waar het gevonden word. ald. hoe fret ontftaan is. ald. en 37. 406. fcheikundige ontbinding van het zelve. ^os%

Syddmjölk. Welk foort van Melk«fpys daardoor verftaan word". pQ/

Syra. Welke wey daardoor word verftaan. 88.

Sysfelmann. Betekenis van dit woord, en oorfprong van het zelve 57. in not.

T.

Taal. GefteTdheid der Tslandfche taal. 19^—204.

—•— De oude Zweedfche taal word in het midden van Tsland nog byna zuiver gefproken. 27. 199. in not.

—— ( de Romanfche) komt met de Latynfche taal veel overeen. jgg^

■ Dichters - taal in Tsland waarvan afkomflig. 300*

in not.

Taaien. Merkelyke verandering omtrent de oude Franfche, en Duitfche, taaien voorgevallen. 19S. in not.

Tak. Welke ziekte daardoor word aangeduid, en hoe zy fomtyds genaamd word. IOjf>

Thorlak Thorhallson als een Heilig in Tsland geëerd. 63<

Trap-fteen Overeenkomft tusfchen een fynfoort vanden • f elven en den Bafalt. 317. 433- 43<5-44°. waar zy m Wejt-trMland gevonden word. 434. wat by den Trap-fteen van Vid'i opmerking verdiend, 443.

H fe Tt#

Sluiten