is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ma AFRIKA. si

richt, op de goederen, welke over Rofette derwaarts gevoerd worden; eene premie van een half ten honderd zou genoeg zijn. Doch in dat geval zou men te Rofittè eenen Opziener over de fchepen (*) moet.n hebben: want anderzins zouden de matroozen ondeugend genoeg zijn om de fchepen te verzeilen, in de hoop van vervolgens de goederen wederom op te visfchen.

Niet ondienstig is het, hief aan te merken,) dat hoewel de Nijl, geduurende zijne overftroomingen, verfcheiden takken fchiet, nogthans niet meer dan twee voornaame monden heeft, die van Rofette en Damiate,

Rofette heeft tot bevelhebber een officier vari minderen rang, die door de Regeering vart Cairo wordt benoemd; zijn geheele diflxiké flaat onder het regtsgebied van mourad-beV. Plondering hebben hier de eigendommen vari geen anderen kant, dan van dien der Beijs, te1 vreezen.

Te Rofette ontmoet men veele geleerden j dat wil zeggen, Mahometaanfche Godgeleerden en Zedeleeraars. In de grootfte kalmte, of liever in eene velftrekt ftokijnfche onaandoenlijkheid f

(*) Man noemt hier deeze fchepen femu

D 2