Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

Schryvers gewaagd (q). A. Pik re (p), befchryft in zyn hoofddeel over de fcrophulen, eenige aanmerkelyke gevallen van deze ziekte, en onder anderen eene ziektegefchiedenis van een, vrouw van 60 jaren, welke langzamerhand een gezwel in den onderbuik kreeg, 't weik haar weinig ongemak in den beginne, dog naderhand kortademigheid, moeilyke waterlozing en afgang, eindelyk een uitterende koorts, en den dood veroorzaakte, by de opening vond hy de milt verteerd, de overige ingewanden door vuur aangedaan, dog het alvleesch en darmfcheil in eenen klomp zamengegroeid tot de zwaarte van tien en een half pond, dit gezwel was van agteren aan de lendenwervelen, en van voren aan het buikvlies, 't welk kraakbenig geworden was, aangegroeid, van binnen was het met zweren vervuld.,'welke met een dunne, olieagtige, roeikieurige ftof opgezet waren. Dezelve Schryver getuigd ook meermalen by menfchen, welke uitwendige fcrophulen hadden, in het darmfcheil klieren gevonden te hebben, welke de grootte van erwten, noten, en zelf van een

(o) Cüllen Synopf. Nos. Method. Tom. II. brengt ze ënder de Cachexia, en wel tot de twede order. Intumesctnti<s Seft. IV. Solidee en bepaald dezelve G. LXXXII. Phyfcomia , tumor quandam abdominis partem potijjimum occupans paulatim ertseens, nee fonora, nee fiuUuans onder de fpecies noemd hy de mefenterica en imestihalis, welke meest tot dc fcrophuleufe ziekten behoren.

(p ) Chirurgie , 7de Boek, c. 2rr

Sluiten