Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 154 )

7-

Verblyf te Cassel.

Op eenen vry hoogen berg tusfchen Manden en Casfel, • flapt men over uit denNiV«der - Saxifchen in den Opper Rhynfchen kreits , uit het Keurvorftendo.Ti Hannover, in het Landgraaffchap Hes/en -Casfel. Men had byna niet noodig gehad , om de grenzen tusfchen beiden aftebaakenen, men zou dezeiven evenwel kunnen kennen ; zo fterk (leekt de ééne kreits by den anderen in veele opzichten af. In plaats van de trouwhartige platduitfche taal, welke men tot hier toe heeft gehoord, hoort men nu op éénmaal een gerammel, het welk noch plat- noch hoogduitsch , maar een affchuwelyke misgeboorte van beiden is. Osfen vervangen de plaats van paarden, en de vrouwen, donkerbruin en geel, gelyk de wyven der Heidens, ziet men de bezigheden der mannen, by voorbeeld, ploegen enmaaijen, verrichten.

Sluiten