is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23* )

10

VEEBLYF TE FltANKFOr. T AAN DEN MAIN. BkSCHKYVING VAN DEEZE PLAATS.

Te Frankfort nam ik, dewyl ook hier juist de jaarmis ophanden was, in welken tyd elke herberg zeer fterk bezet, en het verblyf in dezelve zeer kostbaar is, mynen intrek in een burger - huis, werwaards een vriend uit Giesfen my geweezen had De bezitter van dit huis was Vaandrik onder het Burger-corps. Ik flip deeze weinig betee. kenende omftandigheid daarom aan, ten einde ik 'er de aanmerking kan byvoegen , dat de burgers, welke militaireampten bekleeden, ook hier gemeenlyk naar hunne militaire

eerampten Myn heer de Vaandrik,

Myn heer de Kapitein, Myn heer de Cor-

net of Heer Overfte genoemd worden,

het welk voor eenen vreemdeling iets zeldzaams is.

ïrmkfort is, naast Hamburg, de grootJ fis ,