is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisbeschryvingen voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4SO )

mylen bedraagt : welk eene onge'ooftelyk groote bevolking 1

Men reidt op deeze konsr • ftraat langs het Vogejifche gebergte, het welk voor de voorby. reizenden eene groote verfcheidenheidvan zeer fraaije gezichten oplevert. Elke fchakel in deeze lange keten van bergen heeft haare eigenaartige, fchilderachtige gedaante en bekleedfel; en byna elke van dezelve pronkt met de overblyffelen van een berg - kasteel. Aan de hellingen en aan den voet van deeze bergen liggen de fteden, dorpen en landgoederen zo naby eikanderen, datzebynaeen één ige lange faamenhangende plaats fchynen te zyn»

Ik was naauwelyks eenige mylen verre door deeze ryke en aangenaame gewesten gereeden, of ik merkte, dat ik my te vroeg op reis had begeeven. Myne ziekte keerde weder; en ik volbragt het overige van deeze dagreis in eene naare gemoedsgefteldheid. Ziek, zwak en mismoedig kwam ik te Colmar aan, en moest my wederom op het bed en in de armen van eenen Geneesmeester werpen.

De grootfte merkwaardigheid van Cotmar

had