is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^8 nieuwe REIZE

de nederlaag van st. lode wijk, koning van Frankrijk; iets , 't welk de naam zelve aanduidt, veld der overwinninge beteekenende. Tusfchen Cairo en Damiate gelegen , is Manfoma de plaats, alwaar de reizigers eenigen tijd vertoeven, die tusfchen deeze fteden heen en weder trekken ; en deeze ligging brengt haar groot voordeel aan. Zij ftondt toenmaals onder 't bevel van eene Caschef, door rBRAHiM-BEij daar heen gezonden. Ik vertoefde er flegts eenige weinige uuren.

Aan den zelfden weg, nagenoeg ter halverwege tusfchen Cairo en Damiate, liggen Sifté en Ghrammer, fteden van den tweeden rang, zeer volkrijk , inzonderheid van Mahometaanen : want men ontmoet er bijkans geene Kopten. Deeze fteden liggen aan de twee tegen elkander over gelegene oevers van den Nijl, welks vrij1 diep, doch te deezer plaatze zeer vernaauwd kanaal, niet meer dan driehonderd roeden wijd is, van den eenen oever tot den anderen gerekend. Over 't geheel genomen kan men aanmerken, dat, uitgezonderd ten tï:de der overftroominge, deeze zoo vermaarde rivier, in haare grootfte uitgebreidheid, niet meer dan eene breedte van negenhonderd roeden bevat, dat wil zeggen, een

wei-