Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«40 nieuwe REIZE

Ook heeft er de taal iets bijzonders; dezelve is een tongval van het Arabisch. Dit niettegenftaande hebben er veele inwooners de Turkiche fpraak aangenomen.

Ten tijde mijner komfte te Aleppo hadt men , kort 'te vooren, eenen nieuwen Pacha derwaarts gezonden. Doch vermids, ter gelegenheid van eenige gefchillen , tusfchen de Scherifs en de Janitfaaren gereezen, de laatstgenoemde beducht waren , dat de komst des nieuwen Gouverneurs ten oogmerke hadt om ftraffen over hun te oefFenen, hadden zij middel gevonden om te beletten , dat hij ziin verblijf in de ftad hielde. Zijn naam was

el-scher.if mahomed pacha. Hijwas

de zoon van den Pacha van Mene. Hij bevondt zich nog in den bloei der jongelingfchap ; en hem ging de naam naa van een onbevlekt karakter. Doch ter derapinge van de onlusten en oneenigheden , die hem aan alle zijden beftookten , zou er een afgevaardigde vereischt zijn geworden, wiens bekwaamheden meer ontzags inboezemden. Van hier ook dat hij zich genoodzaakt vondt, naa verloop van een zeer korten tijd , zich van daar te verwijderen. De Scherifs, of afftammelingen van maho-

med,

Sluiten